ภาพบรรยากาศการอบรมราคากลางงานชลประทาน

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

รุ่นที่ 2 วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 โรงแรมวรบุรีฯ จ.พระนครศรีอยุธยา


 

รุ่นที่ 3 วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น


 

58-5-27-29 CC4KKComments