เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่


 

Comments