เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว

เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

โครงการอบรมงบประมาณปี  2559 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า  
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน 
ชำระล่วงหน้า 

สถานที่จัดอบรม / 

จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
หมายเหตุ
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม 
(ลงชื่อสมัครสำหรับท่านที่ตั้งใจจะเข้าร่วมอบรมนะครับ)

ดูรายชื่อท่านที่ได้ลงชื่อสมัครแล้ว


 


หลักการและเหตุผล

         เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆ ที่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหว จะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไร การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยได้เพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆในแถบรอยเลื่อน เช่น ในปี 2557 มีการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายขนาด 6.3 ตามมาตราริคเตอร์ ทำให้สิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างที่พื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง และล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2558 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.6 ตามมาตราริคเตอร์ บริเวณตอนใต้เกาะยาว จ.ภูเก็ต ประชาชนรู้สึกสั่นไหวหลายพื้นที่ใน ทั้งในภูเก็ต กระบี่ และพังงา ดังนั้นการเรียนรู้ เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องมีความแข็งแรงและมั่นคงสามารถต้านทานต่อแผ่นดินไหว

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว” เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรด้านช่างและผู้ที่สนใจทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาประเทศของแต่ละภาคส่วนต่อไป

จำนวนที่รับ 50 คน ต่อรุ่น


ค่าลงทะเบียน


> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 3,800 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 3,300 บาท


(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 4,300 บาท
> โอนเงินล่วงหน้า ก่อนวันอบรม ลดเหลือ 3,800 บาท

> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเองเพื่อใช้ในการอบรม      

วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เนื้อหาการอบรมวันที่ 1

1. ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว และผลกระทบต่อโครงสร้าง

2. ความแตกต่างระหว่าง แรงลมและแรงจากแผ่นดินไหวและการออกแบบองค์อาคาร

3. ที่มาและตำแหน่งของแรงกระทำด้านข้าง

(ทั้งจากแรงลมและแรงจากแผ่นดินไหว)

4. จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์กลางความแข็งแกร่งของโครงสร้าง

วันที่ 2

1. ระบบโครงสร้างสำหรับรับแรงกระทำด้านข้าง

2. ความสี่ยงต่อความเสียหายกับวัฒนธรรมของการออกแบบและก่อสร้างในอดีต 
(ที่ผ่านๆมา)

3. วิธีในการวิเคราะห์โครงสร้างรับแรงจากแผ่นดินไหว

4. การออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างเพื่อรับจากแผ่นดินไหว


วันที่ 3

การให้รายละเอียดในการเสริมเหล็ก และ อื่นๆ

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลไปสมัครอบรม ตามแบบฟอร์ม ด้านล่าง

2. โยธาไทยเทรนนิ่ง ส่งหนังสือเชิญ กลับไปให้ท่าน ตามข้อมูลที่ท่านแจ้ง
หรือ ท่าน Download เอกสาร ได้เอง จาก ด้านบน 

3. ท่านส่งหนังสือยืนยันเข้าอบรมกลับมายัง โยธาไทยเทรนนิ่ง
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)

4. ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี 368-0-33073-1
ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด


5. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
> Email : yotathaicenter@gmail.com
> Facebook : YotathaiTraining
> Line ID : @YotathaiTraining (มี@นำหน้า)
 

2558 เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว