ภาพบรรยากาศอบรม ราคากลางและค่า K

 

2015-03-25-27 CONK1 ขอนแก่น
 

58-03-30-2015-04-01 CONK2 หาดใหญ่

 

58-4-7-9 CONK 3 เชียงใหม่ 

2015-5-6-8 CONK4 พิษณุโลก

 

58-12-20-22 CONK5 PK 

58-6-3-5 CONK6 YY


 

58-8-19-21 CONK9 ชลบุรี

 

58-9-9-11 CONK10 UD


 

58-12-23-25 CONK13 นครราชสีมา


 
  
  

Comments