ภาพบรรยากาศการอบรม การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

 

รุ่นที่ 1 โรงแรมหัวหินแกนด์แอนด์พลาช่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ 29-31มี.ค. 53


 

รุ่นที่ 2 โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาช่า 7-9 เมษายน 53Comments