การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2012


 

รุ่นที่ 1 AutoCADMAP โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่

 

รุ่นที่ 2 วันที่ 10-14 กันยายน 2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

รุ่นที่ 3 วันที่ 4-8 มีนาคม 2556 โรวแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

 

รุ่นที่ 4 วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา


 

รุ่นที่ 5 วันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค.56 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
 

รุ่นที่ 6 วันที่ 16-20 กันยายน 2556 โรงแรม P.M.Y. จ.ระยอง


 

57-07-30-4 AutoCADMAP,8 จ.อุดรธานี
 
 
 

58-11-16-20 MAP11PL


Comments