การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 มิ.ย. 55 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

 

รุ่นที่ 4 วันที่ 17-21 ก.ย.55 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

รุ่นที่ 5 วันที่ 24-28 ธันวาคม 2555 โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่

 

รุ่นที่ 6 วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556 โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี


  

Comments