วันที่
โครงการอบรม
จังหวัด
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
เอกสาร
2-4 ส.ค. 60
มุกดาหาร
2,800 - 4,500
7-9 ส.ค.60
ขอนแก่น
3,500 - 3,900
17-18 ส.ค.60
พัทยา จ.ชลบุรี
2,200-3,000
18-20 ส.ค.60
สุราษฎร์ธานี
3,500 - 3,900
21-23 ส.ค.60
เชียงใหม่
3,500 - 3,900
25-27 ส.ค.60
เชียงใหม่
3,500 - 3,900
30ส.ค.60
​-1 ก.ย.60
พระนครศรีอยุธยา
2,800 - 4,500 ​