วันที่
โครงการอบรม
จังหวัด
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
เอกสาร
7-9 เม.ย. 60
พิษณุโลก
3,500 - 3,900
19-21 เม.ย. 60
อุบลราชธานี
3,500 - 3,900
21-23 เม.ย.60
ภูเก็ต
3,500 - 3,900
26-28 เม.ย.60
อุดรธานี
2,800 - 4,500
29-30 เม.ย.60
นนทบุรี
2,200-3,000
1-3 พ.ค.60
ชะอำ จ.เพชรบุรี
2,800 - 4,500
1-5 พ.ค.60
ชะอำ จ.เพชรบุรี
4,500 - 5,500