วันที่
โครงการอบรม
จังหวัด
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
เอกสาร
14-16 มิ.ย.60
นครศรีธรรมราช
3,500 - 3,900
19-21 มิ.ย.60
พัทยา
​จ.ชลบุรี
3,500 - 3,900
23-25 มิ.ย.60
เชียงราย
3,500 - 3,900
28-30 มิ.ย.60
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2,800 - 4,500
DL
5-7 ก.ค.60
อุบลราชธานี
3,500 - 3,900
2-4 ส.ค.60
มุกดาหาร
​2,800 - 4,500