โครงการอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รหัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
EXC5
Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น
(Excel ระดับกลาง)

 5 314-16 กันยายน 2554
50
1,800
 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เปิดรับสมัคร
คลิก
CON 14


  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ
 14 5 19-23 กันยายน 2554
 100 3,000โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดรับสมัคร
คลิก
MTF4
  การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D

 45
26-30 กันยายน 2554 
50
3,000
 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 เปิดรับสมัคร
คลิก
SK15
 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
G
oogle Sketchup

 15 5 26-30 กันยายน 2554
 50 3,000โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดรับสมัคร
คลิก
Comments