โครงการอบรมที่หาดใหญ่

หัส โครงการ
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด
 สถานะการรับสมัคร
 ACB 24 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)


 24 5 23-27 เมษายน  2555 
 59 3,000โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 เปิดรับสมัคร
คลิก
 SK 20
 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย
Google Sketchup 20 523-27 เมษายน  2555
50
 3,000โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 เปิดรับสมัคร
คลิก
EXC9

(Excel ระดับกลาง)
9
 510-14 กันยายน  2555
50
 3,000โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 เปิดรับสมัคร
คลิก

 CON 25
  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง
และการจัดทำราคากลางของทางราชการ

(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี  2555)

 25 517-21 กันยายน  2555
 200 3,000โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดรับสมัคร
คลิก
Comments