อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนา"


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
TEC18


เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานอาคาร วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 185-7 มีนาคม 2557  1004,500 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดรับสมัครคลิก 
 
TEC19


เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานอาคาร วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 19 3 14-16 พฤษภาคม 2557100 4,500 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล  
จ.ขอนแก่น 
 เปิดรับสมัครคลิก
 ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
"ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร"

เอกสารประกอบการบรรยายขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอนเงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • Email: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน 074-212-422, 0-895-518-406, 0-813-282-788

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • Email: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

2557 ใบสมัครประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์องค์กรด้วย Google Sites" 

หลักการเหตุผล
                ปัจจุบันเว็บไซต์ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสำคัญ ที่องค์การต่างๆ จำเป็นต้องมี แต่พบว่า หน่วยงานราชการหลายแห่ง ได้จ้างทำเว็บไซต์ ในราคาหลายหมื่นบาท แต่ เว็บดังกล่าว มีอายุเพียงระยะสั้น เนื่องจากองค์กร ขาดความเข้าใจ ขาดผู้ดูแล ลืมต่อโดเมนเนม ลืมต่ออายุ host หรือ ที่ออนไลน์ต่อเนื่องก็ขาดการปรับปรุงดูแล เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการปรับปรุง
                สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำและการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์องค์กรด้วย Google Sites"  ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่สนใจ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดต่อประเทศชาติต่อไป

ทำไมต้องสร้างเว็บไซต์ด้วย Google sites
1. สร้างขึ้นมาแล้วเป็นอมตะ ไม่ตาย ไม่หายไม่จากโลก ช่วยแก้ปัญหา จ้างทำเว็บไซต์องค์กรมาหลายหมื่น อยู่ได้ 1-2 ปี ไม่ได้ต่ออายุ หายไปจากโลก
2. อัพเดท แก้ไข ได้ง่าย ด้วยบุคลากรของหน่วยงานเอง
3. ฟรีพื้นที่ทำเว็บ ไม่มีค่าใช้จ่าย พื้นที่สร้างเว็บ 100mb ต่อเว็บไซต์ สามารถนำหลายเว็บไซต์มารวมเป็นเครือข่ายเดียวกันได้
4. พื้นที่เก็บภาพกิจกรรมขององค์กร 1Gb ฟรี และสามารถเพิ่มพื้นที่ได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง
5. เชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของ Google ได้ง่ายดาย ทำให้เว็บที่สร้างง่ายๆ ฟรีๆ เป็นเว็บที่ทรงพลัง
6. ข้อดี อื่นๆ อีกมากมาย

วันเวลา-สถานที่

รุ่นที่ 2 --> วันที่ 26-30 ธันวาคม 2553 (5 วัน) 
ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
คลิกดูเว็บไซต์ศูนย์ศึกษา พัฒนาธุรกิจสหกรณ์
(อัตราห้องพักเตียงคู่ 400 บาท/คืน)

Download เอกสาร

เอกสารดู /Download
(pdf)
Download
(word)

รายละเอียดโครงการ  คลิก-
หนังสือเชิญ อบจ. เทศบาล อบต.
  คลิก-
หนังสือเชิญส่วนราชการอื่น  คลิก-
หนังสือเชิญหน่วยงานเอกชน
 คลิก 
กำหนดการอบรม รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่
 คลิก 
หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่ 5 จ.เชียงใหม่
 คลิก
 คลิก
ใบสำรองที่พัก รุ่นที่  5 จ.เชียงใหม่
 คลิก คลิก


 เนื้อหา
- สอนการสมัครและการใช้งาน Gmail ของ Google
- สอนการใช้งาน Google Sites เพื่อสร้างเว็บไซต์
- สอนการตกแต่งภาพ การทำ Banner ด้วยโปรแกรม PhotoScape และโปรแกรม Picasa ของ Google
- สอนการใช้งาน Google Docs (เอกสาร สเปรดชีต แบบฟอร์มสอบถาม) เพื่อการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์
- สอนการจัดทำระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บและจากเว็บไซต์ที่กำหนด
- สอนการจดโดเมนเนม เพื่อเปลี่ยน Url ของ Google sites เป็น ชื่อเว็บที่ต้องการ จดจำง่าย
- สอนการหารายได้จากการโฆษณาของ Google
- อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ท่าน สามารถ สร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพอย่าง การทำเว็บไซต์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรของหน่วยงานราชการ อบต. เทศบาล โรงเรียน
2. บุคลากรของหน่วยงานเอกชน

รูปแบบการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์ แบบออนไลน์ ผ่าน Internet

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมมา
1. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่สามารถรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้
2. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ขององค์กรที่จะนำเสนอในเว็บไซต์ เช่นข้อมูลทั่วไป ภาพถ่ายบุคลากร เป็นต้น

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จสิ้นการอบรม
สร้างเว็บไซต์ขององค์กร ในเบื้องต้นและสามารถนำความรูปไปพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง

อัตราค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วยงานราชการ ท่านละ 3,000 บาท
บุคลากรหน่วยงานเอกชน ท่านละ 3,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่นี่ คลิก
การ สมัครจะสมบูรณ์เมื่อสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ได้รับการชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
สมัครและ โอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ครับ 

การ ชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชี "ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย"
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 368-0-28011-4

วิทยากร
นายอภิสิทธิ์  มากสุวรรณ เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
084 7272521 (ช่างถึก)


ใบสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร ด้วย Google Sites รุ่นที่ 2