อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Sketchup" โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

SK47 
ใหม่

 
 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp 
วิทยากร 
อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
 4728 ก.ค.-1 ส.ค.57 50 5,500 โรงแรมประตูน้ำโฮเตล
จ.ขอนแก่น 
 เปิดรับสมัครคลิก


ลงชื่อสมัครเข้าอบรม
"การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Sketchup"

ตรวจสอบรายชื่อสมัครเข้าอบรม

 DOWNLOAD เอกสาร  
เอกสารดู / Download
(PDF)
Download
(word) 
  รายละเอียดโครงการ


คลิก
-
  หนังสือเชิญอบรม


คลิก-
 กำหนดการอบรม รุ่นที่ 47 จ.ขอนแก่น 

คลิก


 -
 หนังสือยืนยันการสมัคร รุ่นที่  47 จ.ขอนแก่น 

 คลิก คลิก
 แบบสำรองห้องพัก รุ่นที่  47 จ.ขอนแก่น 

 คลิก


คลิก
หมาย เหตุ 
            - ผู้เข้าอบรมต้องติดต่อ ที่พัก โดยตรง โดยส่ง Fax ไปตามที่ปรากฎในใบจอง 
            - ผู้เข้าอบรมสามารถพักที่โรงแรมใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมที่จัดอบรม

โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม
 1. Sketchup     2. Vray for Sketchup
เนื้อหา
  
 - ศึกษาคำสั่งพื้นฐานและคำสั่งที่ใช้สร้างชิ้นงาน 3 มิติ ต่างๆ ของ  
      SketchUp
  - การนำเข้าข้อมูล 2 มิติ  จาก AutoCAD 
  - การกำหนดสีและลวดลายให้กับชิ้นงาน
  - เพิ่มเติมองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รถยนต์, ต้นไม้ ฯลฯ

  - การตั้งค่าแสงและตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร

  - การสร้างมุมมอง (Scene), รูปแบบการแสดงภาพ (Style)

  - การสร้างภาพเคลื่อนไหว
  - การ Render เพื่อสร้างภาพ Perspective
  - การใช้ Layout  จัดหน้ากระดาษสีสำหรับ print 

เป้าหมายที่ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
    สามารถสร้างและนำเสนออาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ในรูปแบบภาพ 3 มิติเสมือนจริงในมุมมองต่าง    เช่น Perspective, Isometric รวมถึง Animation

รูปแบบการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ แบบช่างสอนช่าง

กลุ่ม เป้าหมาย
1. บุคลากรของหน่วยงานราชการ 
2. บุคลากรของหน่วยงานเอกชน

คุณสมบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 
- มีความรู้เรื่องการเขียนแบบก่อสร้าง
- ต้องตั้งใจเข้าอบรม สามารถ อยู่ ครบทั้ง 5 วัน อบรมเข้มข้น ตามมาตรฐาน
 "โยธาไทยเทรนนิ่ง"


สิ่งที่ผู้เข้าอบรม ต้องจัดเตรียมมา
ผู้เข้าอบรม ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง 
มาพร้อมความตั้งใจอยากได้ความรู้


อัตรา ค่าลงทะเบียน
บุคลากรหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ท่านละ 5,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง)

การสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับ การอบรม ได้ที่นี่ คลิก

 
 

ขั้นตอน การสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. การสมัคร
 • ช่องทางที่ 1  โทรสมัครที่ 0813-282-788, 089-551-8406074-212-422

 • ช่องทางที่ 2   ส่ง e-mail มาที่: yotathaicenter@gmail.com

 • ช่องทางที่ 3   ส่งโทรสาร มาที่ หมายเลข 074-445-065 
  (กรุณาระบุหน่วยงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์)

 • ช่องทางที่ 4   ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
4.  การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 • สาขา   เทสโก้โลตัส หาดใหญ่ 

 • ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนา กับ บจ.โยธาไทยฯ

 • บัญชีเลขที่   980-8-51675-0
2. สถาบันส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ (ถ้าท่านต้องการ)

    ทาง ไปรษณีย์ /Fax/ e-mail

5. การส่งหลักฐานการโอน เงิน 
 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com
3. แจ้งยืนยันเข้า อบรม ได้ที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน 074-212-422, 0-895-518-406, 0-813-282-788

 • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 30 คอหงส์ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 

 • Fax 074-445-065

 • e-mail: yotathaicenter@gmail.com

การส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครเข้าอบรม

รุ่นที่ 44-46 ใบสมัครเข้าอบรม โปรแกรม Sketchup

 

Comments