การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 

รุ่นที่ 2 วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น


 

รุ่นที่ 3 วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


  

Comments