โครงการอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
  STD3 

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย STAAD.Pro
วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


 3


 5
 
18-22 สิงหาคม 2557

 50

5,500 

 โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่

เสร็จสิ้นการอบรม