ภาพบรรยากาศการอบรมประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

 

56-8-28-30 BE1 ขอนแก่น


2013-08-14-16 BE2 เชียงใหม่

 
 

56-12-2-4 BE3 หาดใหญ่


 

รุ่นที่ 4 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก


 

รุ่นที่ 5 วันที่ 19-21 มีนาคม 2557 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี


 

Comments