AutoCAD Civil 3D

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 มีนาคม 2556 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 

รุ่นที่ 3 วันที่ 23-27 กันยายน 2556 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
 

Comments