โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตร
ออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  
   โครงการอบรมแยกตามจังหวัด

  
นครศรีธรรมราช      อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   


  
 เชียงใหม่        พิษณุโลก    เชียงราย
 
   ขอนแก่น         อุดรธานี        นครพนม        ร้อยเอ็ด         อุบลราชธานี      นครราชสีมา
     มุกดาหาร

   
อยุธยา  

โครงการอบรมเดือนกันยายน  2557 

57-09-10-12 RP 10 อุบลฯ


 

57-09-8-12 ACB,51 จ.เพชรบูรณ์


 

57-09-01-05 NEO 24 อุดรธานี
http://www.yotathai-training.com/home/law2557

http://www.yotathai-training.com/home/multiframe-4d


http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
โครงการอบรมคุณภาพของโยธาไทย


โครงการอบรมงบประมาณปี  2557 


 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน สถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
MTF11
ใหม่

 
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D
วิทยากร 
ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 


 
11
 
5
 
22-26  กันยายน 2557

50 

5,500 
 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 
จ.อุบลราชธานี
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
LAW12

 
แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์
 อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
กรมโยธาธิการและผังเมือง


 
12


 17-19 กันยายน 2557
 
100
 
4,500
 
โรงแรมประตูน้ำโฮเตล 
จ.ขอนแก่น 

ำลังอบรม
 

CON44


เพิ่่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ 
(หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555) 


อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย

44

5

22-26 กันยายน 2557

200

6,500

โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 เปิดรับสมัครคลิก


การชำระค่าลงทะเบียน
โอน เงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่
ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนากับ บจ.โยธาไทยฯ 
เลขบัญชี 
980-8-51675-0 ประกาศ จากสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย


ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"


ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


        
        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

        เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

        การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

        สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
084 7508118
yotathai@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


 Road Pack รุ่นที่ 10
วันที่ 10-12 กันยายน 2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-09-10-12 RP 10 อุบลฯAutoCAD (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 
วันที่ 1-5 กันยายน 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-01-05 ACA,4 หาดใหญ่


ราคากลางงานชลประทาน รุ่นที่ 3 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-08-20-22 CC 3 ขอนแก่น


AutoCAD รุ่นที่ 49 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร 

57-08-18-22 ACB 49 มุกดาหาร


ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง
วันที่  6-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมวรบุร อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-08-6-8 RE,5 จ.พระนครศีอยุธยา


เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-7-28-30 EQ1 CM


Road Pack รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-28-30 RP 8 อุดรธานี


พัสดุและราคากลางรุ่นที 43 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โรงแรมเพชรรัคน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด 

57-07-21-25 CON 43 ร้อยเอ็ดงานระดับและการสำรวจเบื้องต้น รุ่นที่ 1 
วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

57-07-7-9 SV,1 หัวหิน


SkectchUp  รุ่นที่ 46  
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

57-6-16-20 SK46 นครศรีธรรมราช


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 8
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

57-06-18-20 LAW จ.พิษณุโลก


การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. รุ่นที่ 6
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

57-06-14-15 WW,6 จ.พิษณุโลกการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอ่ี่ยมจะบก  รุ่นที่ 25 
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

57-6-2-6 NEO,25 อุบลราชธานีExcel  สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 17 
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 
โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-06-02-06 Excel,15 จ.พระนครศรีอยุธยาเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 42
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

57-5-19-23 CON 42 อุดรธานีพรบ.ควบคุมอาคาร รุ่นที่ 8
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยูธยา 

57-05-14-16 Law,8 จ.พระนครศรีอยุธยา


 ภาพบรรยากาศการอบรม
AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
วันที 8-12 กันยายน 2557 
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

57-09-8-12 ACB,51 จ.เพชรบูรณ์NEO  รุ่นที่ 24 
วันที่ 1-5  กันยายน 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

57-09-01-05 NEO 24 อุดรธานีแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 10
วันที่ 27-29  สิงหาคม  2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-08-27-29 LAW,10 จ.อุบลราชธานีSTAAD. Pro รุ่นที่ 3 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-08-18-22 StaadPro,3 จ.เชียงใหม่


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 11
วันที่ 13-15 สิงหาคม  2557 
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

57-08-13-15 LAW,11 จ.นครศรีธรรมราชSteel Design  รุ่นที่ 8
วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

57-08-4-8 ST 8 พิษณุโลกSketchUp  รุ่นที่ 47 จ.ขอนแก่น 
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-07-28-01 SK,47 ขอนแก่นAutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-07-21-25 AutoCADMAP,9 หาดใหญ่AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 30 มิถุนายน -4  กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-30-4 AutoCADMAP,8 จ.อุดรธานี


ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง  รุ่นที่ 4 
วันที่ 23-25 มิถุนายน  2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-06-23-25 RE,4 หาดใหญ่ประมาณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  รุ่นที่ 1
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-6-9-11 CC1 HDYRoad Pack รุ่น 7
วันที่  26-28 พฤษภาคม 2557 
โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา

57-5-26-28 RP,7 นครราชสีมาSTAAD.Pro รุ่นที่ 2
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

57-05-19-23 Staad Pro,2 หาดใหญ่เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  รุ่นที่ 19 
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
โรงแรมประตูน้ำโฮเตล จ.ขอนแก่น 

57-5-14-16 TEC,19 ขอนแก่นAdvance AutoCAD รุ่นที 3 
วันที่ 21-25 เมษายน 2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

2014-04-21-25 ACA,3 เชียงใหม่


AutoCAD  สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน 
วันที่ 24-28 มีีนาคม 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

57-3-24-28 ACB,47 พิษณุโลกเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 41
วันที่ 10-14 มีนาคม 2557
โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-3-10-14 CON41 อยุธยา