เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555

http://www.yotathai-training.com/autocadbasic

http://www.yotathai-training.com/home/map2557

http://www.yotathai-training.com/excel

http://www.yotathai-training.com/advance-google-sketchup-2555

โครงการอบรมของ Yotathai Training ปี  2558 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ  ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน
ชำระล่วงหน้า

สถานที่จัดอบรม /
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

CONK10 

 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K

 
10
9-11 ก.ย.58 

100 

3,300 
 
2,800

4,500 
 
4,000
 
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์
จ.อุดรธานี

เปิดรับสมัครคลิก 

CONK11

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K
 
 
11

 
14-16 ต.ค.58

100 

3,300 

2,800 

4,500 

4,000 

โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์ รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
เปิดรับสมัครคลิก

CONK12 

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K 

 
12


11-13 พ.ย.58 
 
100

3,300 

2,800 

4,500 

4,000 
 
โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่

เปิดรับสมัครคลิก 

EQ3
 

 
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว 
3
 
4-6 พ.ย.58

50
 
3,800
 
3,300
 
4,300
 
3,800

โรงแรมประตูน้ำ
จ.ขอนแก่น 
 
เปิดรับสมัครคลิก

 EQ4


 
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว 
3
 
2-4 ธ.ค.58
 
50
 
3,800

3,300 

4,300 
 
3,800

โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย 

เปิดรับสมัครคลิก 

TEC21 
 
เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร


 21

 3

26-28 สิงหาคม 2558 


 100

3,800

3,300

4,300

3,800

โรงแรมคาทีน่า
จ.ภูเก็ต  

เปิดรับสมัคร คลิก 
 
TEC22

 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

 
22

 3

28-30 ต.ค. 58 

100 

3,800 

3,300 

4,300

3,800
 
โรงแรมปัญจดารา
จ.นครราชสีมา  
 
เปิดรับสมัคร คลิก

ACB56

 

การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD 

56 

 
14-18 ก.ย.58

50 

4,500 
 
4,000

5,000 
 
4,500

โรงแรมปัญจดารา 
จ.นครราชสีมา

รอผู้ที่สมัครไว้แล้ว
แจ้งยืนยันเข้าอบรม
 
SKA10การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับ Advance 


10 

 
21-25 ก.ย.58
 
50
 
4,500

4,000 

5,000 

4,500 
 
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์
จ.อุดรธานี
 
เปิดรับสมัคร คลิก
 
SKE2 SketchUp สำหรับการประมาณราคา 
2
 
5
 
31 ส.ค.-4 ก.ย. 58 
 
50
 
4,500

4,000 
 
5,000
 
4,500
 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 เปิดรับสมัครคลิก

 SKE3


 
SketchUp สำหรับการประมาณราคา 
3

 
12-16 ตุลาคม 2558
 
50
 
4,500
 
4,000
 
5,000

4,500 
 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี

เปิดรับสมัครคลิก 
 
SKE4


 
SketchUp สำหรับการประมาณราคา 
4
 
5

14-18 ธันวาคม 2558 
 
50

4,500
 
 
4,000
 
5,000
 
4,500

โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่  

เปิดรับสมัครคลิก
 CC5


ราคากลางงานชลประทาน 


 3

 28-30 ต.ค.58

 50

3,300

2,800 

4,500 

4,000 

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จ.นครวรรค์

เปิดรับสมัครคลิก
 RE8

 
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง 
8
 
3


30 พ.ย.-2 ธ.ค. 58 
 
50
 
3,300
 
2,800
 
4,500
 
4,000
 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
 
เปิดรับสมัครคลิก
 RE9  
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง 
9


16-18 ธ.ค.58 
 
50
 
3,300

2,800 

4,500 

4,000 
 
โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว

จ.พิษณุโลก

เปิดรับสมัครคลิก 
 NEO28  
การออกแบบอาคาร คสล.ด้วย NEO RC
 (
ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)

28 

 
16-20 พ.ย.58
 
50
 
5,000
 
4,500
 
5,500

5,000 
 
โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ
จ.พระนครศรีอนุธยา
 
เปิดรับสมัคร คลิก
 
MTF12

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม 
Multiframe 4D

(ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)12 


21-25 ธ.ค.58 
 
50

5,000 

4,500 

5,500 

5,000 
 
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์
จ.อุดรธานี
 
เปิดรับสมัคร คลิก

Excel 17
 
 
Excel  สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น 
17
 
5
 
21-25 ก.ย.58
 
50

4,500 
 
4,000
 
5,000
 
4,500
 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์ รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
เปิดรับสมัคร คลิก
 
MAP10
 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2016


 
10


14-18 ก.ย.58 
 
50
 
4,500
 
4,000
 
5,000

4,500 

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท
จ.อุบลราชธานี 
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
MAP11

 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 201611 
 
5
 
16-20 พ.ย.58

50 
 
4,500

4,000 

5,000 
 
4,500
 
โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว
จ.พิษณุโลก
 
เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุการเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติสนใจสั่งซื้อของที่ระลึกและอื่นๆจากโยธาไทยได้ที่นี่ 

รายการ 

 ราคา  ลงชื่อสั่ง  ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

 โปรแกรม
 Road Pack 2.00 Pro


 ราคา 3,500 บาท/ชุด รวมวีดีโอสอนการใช้งานทุกขั้นตอน (แผ่น DVD)  คลิก   คลิก
 เสื้อหม้อฮ่อมโยธาไทย

จำนวน 1-5 ตัว ราคาตัวละ 220 บาท
จำนวน ุ6-10 ตัว ราคาตัวละ 210 บาท
จำนวน 11-19 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 200 บาท
จำนวน 20 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 190 บาท

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

 คลิก

 คลิก
หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"


หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"
รวบรวมข้อมูล รายชื่อผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย ใช้งานสะดวก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
ความหนา 550 หน้า ราคา 300 บาท
 
คลิก

 
คลิก


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdXREM5ZTd2VzMybF9QdXJxR204QWc6MA
ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"


ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


        
        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

        เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

        การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

        สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
084 7508118
yotathai@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


 ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น รุ่นที่ 1
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558
โรงแรมประตูน้ำโฮเตล จ.ขอนแก่น

58-02-9-10 CP1 ขอนแก่น
Multiframe รุ่นที่ 11 
วันที่ 22-26 กันยายน 2557
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

57-09-22-26 MTF 11 อุบลฯแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 12
วันที่ 17-19  กันยายน  2557 
โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-09-17-19 LAW,12 ขอนแก่น


Road Pack รุ่นที่ 10
วันที่ 10-12 กันยายน 2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-09-10-12 RP 10 อุบลฯ


AutoCAD (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 
วันที่ 1-5 กันยายน 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-01-05 ACA,4 หาดใหญ่


ราคากลางงานชลประทาน รุ่นที่ 3 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-08-20-22 CC 3 ขอนแก่น


AutoCAD รุ่นที่ 49 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร 

57-08-18-22 ACB 49 มุกดาหาร


ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง
วันที่  6-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมวรบุร อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-08-6-8 RE,5 จ.พระนครศีอยุธยา


เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-7-28-30 EQ1 CM


Road Pack รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-28-30 RP 8 อุดรธานี


พัสดุและราคากลางรุ่นที 43 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โรงแรมเพชรรัคน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด 

57-07-21-25 CON 43 ร้อยเอ็ด
 ภาพบรรยากาศการอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 44
วันที่ 22-26 กันยายน  2557
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-22-26 CON,44 หาดใหญ่


โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
วันที 8-12 กันยายน 2557 
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

57-09-8-12 ACB,51 จ.เพชรบูรณ์NEO  รุ่นที่ 24 
วันที่ 1-5  กันยายน 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

57-09-01-05 NEO 24 อุดรธานีแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 10
วันที่ 27-29  สิงหาคม  2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-08-27-29 LAW,10 จ.อุบลราชธานีSTAAD. Pro รุ่นที่ 3 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-08-18-22 StaadPro,3 จ.เชียงใหม่


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 11
วันที่ 13-15 สิงหาคม  2557 
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

57-08-13-15 LAW,11 จ.นครศรีธรรมราชSteel Design  รุ่นที่ 8
วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

57-08-4-8 ST 8 พิษณุโลกSketchUp  รุ่นที่ 47 จ.ขอนแก่น 
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-07-28-01 SK,47 ขอนแก่นAutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-07-21-25 AutoCADMAP,9 หาดใหญ่AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 30 มิถุนายน -4  กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-30-4 AutoCADMAP,8 จ.อุดรธานี