เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

http://training.yotathai.com/con-k.html

http://www.yotathai-training.com/SketchUp-Estimate

http://www.yotathai-training.com/tec-2557


โครงการอบรมของ Yotathai Training ปี  2558 

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ  ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน
ชำระล่วงหน้า

สถานที่จัดอบรม /
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร

CONK11

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K
 
 
11

 
14-16 ต.ค.58

100 

3,300 

2,800 

4,500 

4,000 

โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์ รีสอร์ท
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
เปิดรับสมัครคลิก

CONK12 

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K 

 
12


11-13 พ.ย.58 
 
100

3,300 

2,800 

4,500 

4,000 
 
โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่

เปิดรับสมัครคลิก 
 
CONK13




 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K

13
 
3
 
23-25 ธ.ค.58
 
100
 

3,300


2,800


4,500


4,000

 
จ.นครราชสีมา

 
เปิดรับสมัคร คลิก

EQ3
 

 
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว



 
3
 
4-6 พ.ย.58

50
 
3,800
 
3,300
 
4,300
 
3,800

โรงแรมประตูน้ำ
จ.ขอนแก่น 
 
เปิดรับสมัครคลิก

 EQ4


 
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว



 
3
 
2-4 ธ.ค.58
 
50
 
3,800

3,300 

4,300 
 
3,800

โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย 

เปิดรับสมัครคลิก 
 
TEC22

 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

 
22

 3

28-30 ต.ค. 58 

100 

3,800 

3,300 

4,300

3,800
 
โรงแรมปัญจดารา
จ.นครราชสีมา  
 
เปิดรับสมัคร คลิก

 SKE3


 
SketchUp สำหรับการประมาณราคา



 
3

 
12-16 ตุลาคม 2558
 
50
 
4,500
 
4,000
 
5,000

4,500 
 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี

เปิดรับสมัครคลิก 
 
SKE4


 
SketchUp สำหรับการประมาณราคา



 
4
 
5

14-18 ธันวาคม 2558 
 
50

4,500
 
 
4,000
 
5,000
 
4,500

โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่  

เปิดรับสมัครคลิก
 CC5


ราคากลางงานชลประทาน



 


 3

 28-30 ต.ค.58

 50

3,300

2,800 

4,500 

4,000 

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จ.นครวรรค์

เปิดรับสมัครคลิก
 RE8

 
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง



 
8
 
3


30 พ.ย.-2 ธ.ค. 58 
 
50
 
3,300
 
2,800
 
4,500
 
4,000
 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
 
เปิดรับสมัครคลิก
 RE9  
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง



 
9


16-18 ธ.ค.58 
 
50
 
3,300

2,800 

4,500 

4,000 
 
โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว

จ.พิษณุโลก

เปิดรับสมัครคลิก 
 NEO28  
การออกแบบอาคาร คสล.ด้วย NEO RC
 (
ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)





28 

 
16-20 พ.ย.58
 
50
 
5,000
 
4,500
 
5,500

5,000 
 
โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ
จ.พระนครศรีอนุธยา
 
เปิดรับสมัคร คลิก
 
MTF12

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม 
Multiframe 4D

(ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)



12 


21-25 ธ.ค.58 
 
50

5,000 

4,500 

5,500 

5,000 
 
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์
จ.อุดรธานี
 
เปิดรับสมัคร คลิก
 
MAP11

 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2016



11 
 
5
 
16-20 พ.ย.58

50 
 
4,500

4,000 

5,000 
 
4,500
 
โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว
จ.พิษณุโลก
 
เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุการเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติ



สนใจสั่งซื้อของที่ระลึกและอื่นๆจากโยธาไทยได้ที่นี่ 

รายการ 

 ราคา  ลงชื่อสั่ง  ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

 โปรแกรม
 Road Pack 2.00 Pro


 ราคา 3,500 บาท/ชุด รวมวีดีโอสอนการใช้งานทุกขั้นตอน (แผ่น DVD)  คลิก   คลิก
 เสื้อหม้อฮ่อมโยธาไทย

จำนวน 1-5 ตัว ราคาตัวละ 220 บาท
จำนวน ุ6-10 ตัว ราคาตัวละ 210 บาท
จำนวน 11-19 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 200 บาท
จำนวน 20 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 190 บาท

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

 คลิก

 คลิก
หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"


หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"
รวบรวมข้อมูล รายชื่อผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย ใช้งานสะดวก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
ความหนา 550 หน้า ราคา 300 บาท
 
คลิก





 
คลิก


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdXREM5ZTd2VzMybF9QdXJxR204QWc6MA




ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"


ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


        
        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

        เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

        การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

        สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
084 7508118
yotathai@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


 







ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น รุ่นที่ 1
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558
โรงแรมประตูน้ำโฮเตล จ.ขอนแก่น

58-02-9-10 CP1 ขอนแก่น




Multiframe รุ่นที่ 11 
วันที่ 22-26 กันยายน 2557
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

57-09-22-26 MTF 11 อุบลฯ



แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 12
วันที่ 17-19  กันยายน  2557 
โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-09-17-19 LAW,12 ขอนแก่น


Road Pack รุ่นที่ 10
วันที่ 10-12 กันยายน 2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-09-10-12 RP 10 อุบลฯ


AutoCAD (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 
วันที่ 1-5 กันยายน 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-01-05 ACA,4 หาดใหญ่


ราคากลางงานชลประทาน รุ่นที่ 3 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-08-20-22 CC 3 ขอนแก่น


AutoCAD รุ่นที่ 49 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร 

57-08-18-22 ACB 49 มุกดาหาร


ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง
วันที่  6-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมวรบุร อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-08-6-8 RE,5 จ.พระนครศีอยุธยา


เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-7-28-30 EQ1 CM


Road Pack รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-28-30 RP 8 อุดรธานี


พัสดุและราคากลางรุ่นที 43 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โรงแรมเพชรรัคน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด 

57-07-21-25 CON 43 ร้อยเอ็ด




 ภาพบรรยากาศการอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 44
วันที่ 22-26 กันยายน  2557
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-22-26 CON,44 หาดใหญ่


โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
วันที 8-12 กันยายน 2557 
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

57-09-8-12 ACB,51 จ.เพชรบูรณ์



NEO  รุ่นที่ 24 
วันที่ 1-5  กันยายน 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

57-09-01-05 NEO 24 อุดรธานี



แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 10
วันที่ 27-29  สิงหาคม  2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-08-27-29 LAW,10 จ.อุบลราชธานี



STAAD. Pro รุ่นที่ 3 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-08-18-22 StaadPro,3 จ.เชียงใหม่


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 11
วันที่ 13-15 สิงหาคม  2557 
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

57-08-13-15 LAW,11 จ.นครศรีธรรมราช



Steel Design  รุ่นที่ 8
วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

57-08-4-8 ST 8 พิษณุโลก



SketchUp  รุ่นที่ 47 จ.ขอนแก่น 
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-07-28-01 SK,47 ขอนแก่น



AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-07-21-25 AutoCADMAP,9 หาดใหญ่



AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 30 มิถุนายน -4  กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-30-4 AutoCADMAP,8 จ.อุดรธานี