เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line

http://www.yotathai-training.com/home/road-estimate-57

http://www.yotathai-training.com/home/earthquake

http://www.yotathai-training.com/SketchUp-Estimate

http://training.yotathai.com/con-k.html

http://www.yotathai-training.com/home/multiframe-4d


โครงการอบรมของ Yotathai Training  

รหัส

 โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลา จำนวนที่รับ  ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า 
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ  ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน
ชำระล่วงหน้า

สถานที่จัดอบรม /
จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 
CONK13หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K
วิทยากร
ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
 

13 

 
23-25
 ธ.ค.58
 
100
 
3,300
 
2,800

4,500 

4,000 
 
โรงแรมรายาแกรนด์
จ.นครราชสีมา
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
CONK14


 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K
วิทยากร
 ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์


14 
 
3
 
27-29 ม.ค.59

100 

3,300 
 
2,800

4,500
 
4,000

โรงแรมรอยัลนาคารา
จ.หนองคาย 

เปิดรับสมัครคลิก

CONK15

 
 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K
วิทยากร
ช่างถึก โยธาไทย
 อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

 
15
 
3
 
24-26 ก.พ.59
 
100
 
3,300

 
2,800

4,500 

4,000 

โรงแรมลักษวรรณ   รีสอร์ท
จ.เชียงราย 
 
เปิดรับสมัครคลิก
 CONK16


หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K
 วิทยากร
 ช่างถึก โยธาไทย อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์
 
 
16
 
3
 
23-25 มี.ค.59

100 
 
3,300
 
2,800

 
4,500

4,000 

โรงแรมบรรจงบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี 

เปิดรับสมัครคลิก 
 
CONK17

 
หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K
วิทยากร
ช่างถึก โยธาไทย
อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

 
17
 
3
 
20-22 เม.ย.59
 
100

3,500

3,000 

4,500 
 
4,000

โรงแรมเมธาวลัย
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เปิดรับสมัครคลิก 

 EQ4


 
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว

วิทยากร
ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


 
3
 
2-4 ธ.ค.58
 
50
 
3,800

3,300 

4,300 
 
3,800

โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย 

เปิดรับสมัครคลิก 
 TEC23
 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
วิทยากร
 ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

 
23


15-19 ก.พ.59 

100 

5,000 

4,500 

5,500 

5,000 

โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่ 
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
SKE4


 
SketchUp สำหรับการประมาณราคา
วิทยากร 
พี่จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี 
4
 
5

14-18 ธันวาคม 2558 
 
50

4,500
 
 
4,000
 
5,000
 
4,500

โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่  

เปิดรับสมัครคลิก
 RE8

 
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง
วิทยากร
 ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า ช่างถึก โยธาไทย


 
8
 
3


30 พ.ย.-2 ธ.ค. 58 
 
100
 
3,300
 
2,800
 
4,500
 
4,000
 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
 
เปิดรับสมัครคลิก
 RE9  
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง
วิทยากร
 ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า ช่างถึก โยธาไทย

 
9


16-18 ธ.ค.58 
 
100
 
3,300

2,800 

4,500 

4,000 
 
โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว

จ.พิษณุโลก

เปิดรับสมัครคลิก 
 ST9 
การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ Steel Design
วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
 
21-25 มี.ค.59
 
50

5,000 
 
4,500

5,500 

5,000 
 
จ.ขอนแก่น

เปิดรับสมัครคลิก
 
NEO29 


 
การออกแบบอาคาร คสล.ด้วย NEO RC วิทยากร
 ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

29 


25-29 ม.ค.59 

50 

5,000 

4,500 

5,500 

5,000 

โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย 
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
MTF12

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม 
Multiframe 4D

วิทยากร
 ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก12 


21-25 ธ.ค.58 
 
50

5,000 

4,500 

5,500 

5,000 
 
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์
จ.อุดรธานี
 
เปิดรับสมัคร คลิก

ACB57
 
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

วิทยากร 
อ.สุริยา แสนเจริญ 


57 
 
5
 
18-22
 ม.ค.59
 
50
 
4,500

4,000 

5,000 

4,500 
 
โรงแรมคุ้มภูคำ
จ.เชียงใหม่
 
เปิดรับสมัครคลิก

ACB58 
 
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

วิทยากร
 อ.สุริยา แสนเจริญ
 
58
 
5
 
29 ก.พ.-4 มี.ค.59

50 

4,500 

4,000 

5,000 

4,500 

 จ.กำแพงเพชร

เปิดรับสมัครคลิก 
 
ACB59
 
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

วิทยากร
 อ.สุริยา แสนเจริญ
 
59
 
5
 
14-17
 มี.ค.59
 
50

4,500 

4,000 

5,000 
 
4,500
 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียนจ.ชลบุรี
 
เปิดรับสมัครคลิก

ACB60
 
 
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

วิทยากร
อ.สุริยา แสนเจริญ
 
60


20-24 มิ.ย.59 
 
50

4,500 

4,000 

5,000 

4,500 

โรงแรมปัญจดารา
จ.นครราชสีมา
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
SK52การใช้งานโปรแกรม SketchUp
 ออกแบบอาคาร 3 มิติ 

วิทยากร
 พี่จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี


52 


 18-22 ม.ค.59
 
50
 
4,500

4,000 
 
5,000

4,500 
 
โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว
จ.พิษณุโลก
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
SK53
 
การใช้งานโปรแกรม SketchUp
 ออกแบบอาคาร 3 มิติ

วิทยากร
พี่จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี

 
53
 
5
 
8-12
 ก.พ.59
 
50
 
4,500
 
4,000
 
5,000

4,500 
 
โรงแรมพลอยพาเลซ
จ.มุกดาหาร
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
SK54
 
การใช้งานโปรแกรม SketchUp
ออกแบบอาคาร 3 มิติ

วิทยากร
พี่จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี


54

 
 
5
 
7-11
 มี.ค.59

50 

4,500 
 
4,000
 
5,000
 
4,500
 
โรงแรมเรือรัษฎา
จ.ตรัง

 
เปิดรับสมัครคลิก
 
SK55
 
การใช้งานโปรแกรม SketchUp 
ออกแบบอาคาร 3 มิติ

วิทยากร
 พี่จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี

 
55
25-29 เม.ย.59
 

50 


 
4,500
 
4,000

5,000 
 
4,500
 
โรงแรมเดอะ คาวาลิ
คาซ่า รีสอร์ท
จ.พระนครศรีอยุธยา
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
LAW4
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
วิทยากร 
อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 
2
 
18-19 ก.พ.59
 
100

2,400 
 
2,200

 3,000
 
2,700

จ.นครนายก 
 
เปิดรับสมัครคลิก
 LAW5 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
วิทยากร
 อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 
5
 
2

28-29 เม.ย.59 
 
100

2,400 
 
2,200
 
3,000
 
2,700
 
โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
LAW6 
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
วิทยากร
 อาจารย์สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 
2
 
9-10
มิ.ย.59
 
100

2,400 

2,200 

3,000

 2,700

โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุการเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติสนใจสั่งซื้อของที่ระลึกและอื่นๆจากโยธาไทยได้ที่นี่ 

รายการ 

 ราคา  ลงชื่อสั่ง  ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

 โปรแกรม
 Road Pack 2.00 Pro


 ราคา 3,500 บาท/ชุด รวมวีดีโอสอนการใช้งานทุกขั้นตอน (แผ่น DVD)  คลิก   คลิก
 เสื้อหม้อฮ่อมโยธาไทย

จำนวน 1-5 ตัว ราคาตัวละ 220 บาท
จำนวน ุ6-10 ตัว ราคาตัวละ 210 บาท
จำนวน 11-19 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 200 บาท
จำนวน 20 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 190 บาท

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

 คลิก

 คลิก
หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"


หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"
รวบรวมข้อมูล รายชื่อผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย ใช้งานสะดวก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
ความหนา 550 หน้า ราคา 300 บาท
 
คลิก

 
คลิก


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdXREM5ZTd2VzMybF9QdXJxR204QWc6MA
ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"


ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


        
        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

        เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

        การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

        สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
084 7508118
yotathai@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


 


การใช้งานโปรแกรม
SketchUp
 ออกแบบอาคาร 3 มิติ รุ่นที่ 50 
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 
 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

58-5-19-22 SK50 อุบลราชธานี

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า รุ่นที่ 4
วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์  จ.พิษณุโลก

2015-5-6-8 CONK4 พิษณุโลก


หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K  รุ่นที่ 3
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2558  
 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

58-4-7-9 CONK 3 เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศการอบรม

ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง รุ่นที่ 6 
วันที่ 11-13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

58-02-11-13 RE6 ขอนแก่นAutoCAD  รุ่นที่ 52
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์  2558
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

58-2-23-27 ACB52 HDYความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น
 รุ่นที่ 1 
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 
โรงแรมประตูน้ำโฮเตล จ.ขอนแก่น

58-02-9-10 CP1 ขอนแก่น