วันที่
โครงการอบรม
จังหวัด/สถานที่
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
เอกสาร
21-23 ต.ค.60
 ชลบุรี
​3,500 - 3,900
27-29 ต.ค.60
เชียงราย
​3,500 - 3,900
8-10 พ.ย.60
ขอนแก่น
2,800 - 4,500
13-15 พ.ย.60
อุบลราชธานี
​3,500 - 3,900
24-26 พ.ย.60
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
​3,500 - 3,900
29 พ.ย.-1 ธ.ค.60
เชียงใหม่
​2,800 - 4,500
4-6 ธ.ค.60
พิษณุโลก
​3,500 - 3,900
15-17 ธ.ค.60
ธรรมศาสตร์ รังสิต
​3,500 - 3,900
25-27 ธ.ค.60
อุบลราชธานี
2,800 - 4,500