วันที่
โครงการอบรม
จังหวัดที่จัดอบรม
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
31ส.ค.- 2 ก.ย.59
หาดใหญ่ / สงขลา
2,800 - 4,500
5 - 9 ก.ย. 59
หาดใหญ่ / สงขลา
2,800 - 4,500
12 - 16 ก.ย.59
เชียงใหม่
​4,000-5,000
21-23 ก.ย. 59
ขอนแก่น
2,800 - 4,500