โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ใบเสร็จรับเงินและประกาศนียบัตรออกให้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  


   โครงการอบรมแยกตามจังหวัด

  
นครศรีธรรมราช      อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    สุราษฎร์ธานี  


  
 เชียงใหม่        พิษณุโลก    เชียงราย
 
   ขอนแก่น         อุดรธานี        นครพนม        ร้อยเอ็ด         อุบลราชธานี      นครราชสีมา
     มุกดาหาร

   
อยุธยา  

โครงการอบรมเดือนเมษายน  2557 
โครงการอบรมเดือนพฤษภาคม  2557 
 • 14-16 พ.ค.57  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาตการออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  พระนครศรีอยุธยา
 • 14-16 พ.ค.57    เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ขอนแก่น 
 • 19-23 พ.ค.57   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD. Pro หาดใหญ่ 
 • 19-23 พ.ค.57  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ  อุดรธานี
 • 26-28 พ.ค.57  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)  นครราชสีมา
 • โครงการอบรมเดือนมิถุนายน  2557 
 • 2-6 มิ.ย.57   Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น    พระนครศรีอยุธยา 
 • 2-6 มิ.ย.57  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก  อุบลราชธานี
 • 14-15 มิ.ย.57 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท.     พิษณุโลก
 • 16-20 มิ.ย. 57 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp นครศรีธรรมราช
 • 18-20 มิ.ย. 57  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  พิษณุโลก
 • 23-25 มิ.ย.57   ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 30 มิ.ย.-4 ก.ค.57 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014    อุดรธานี 
 • 30 มิ.ย.-4 ก.ค.57  การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design )  นครศรีธรรมราช
 • โครงการอบรมเดือนกรกฎาคม  2557 
 • 7-9 ก.ค.57  สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น  ประจวบคีรีขันธ์
 • 16-18 ก.ค.57  ราคากลางงานชลประทาน พระนครศรีอยุธยา 
 • 16-18 ก.ค.57  เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  อุบลราชธานี
 • 21-25 ก.ค.57  การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 21-25 ก.ค.57  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ  ร้อยเอ็ด
 • 28-30 ก.ค.57  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)  อุดรธานี
 • 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 57 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)   สกลนคร
 • โครงการอบรมเดือนสิงหาคม  2557 
 • 4-8 ส.ค.57  การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ (Steel Design )  พิษณุโลก
 • 6-8 ส.ค.57  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง  พระนครศรีอยุธยา 
 • 18-22 ส.ค.57  การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) มุกดาหาร
 • 20-22 ส.ค.57  ราคากลางงานชลประทาน ขอนแก่น
 • 23-24 ส.ค.57  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. สุราษฎร์ธานี
 • 27-29 ส.ค.57   แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร    อุบลราชธานี

 • 57-03-31-4 Staad. Pro 1 จ.ขอนแก่น   

  AutoCAD รุ่นที่ 47 วันที่ 24-28 มีนาคม 2557 พิษณุโลก

   

  Excel รุ่นที่ 14 วันที่ 24-28 มีนาคม 2557 อุดรธานี


  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/steel-design-2557
      
  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/STD.gif

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/ACC%20(1).gif

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/sketchup-57

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/acb-57

  http://www.yotathai-training.com/excel

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/rakha-klang-2555


  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/tec-2557?pli=1


  http://www.yotathai-training.com/waterwork-2557


  http://www.yotathai-training.com/home/road-estimate-57

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/law2557

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/map2557

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/neo2557  โครงการอบรมคุณภาพของโยธาไทย

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/advance-autocad
  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/neo2557?pli=1

  โครงการอบรมงบประมาณปี  2557 
  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2557


   โครงการ 
  (คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
  รุ่น
   จำนวนวัน
   ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียนสถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
   สถานะการรับสมัคร
   
  SV1
  ใหม่

  สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น
   

  วิทยากร 
  รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชนอ.พัชรียา ไชยแก้ว และคณะ   3

   7-9 กรกฎาคม 2557

   50

  5,000 

   อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  CC1
  ใหม่


   
  ราคากลางงานชลประทาน
   
  1

   3
   
  9-11 มิถุนายน 2557
   
  50
   
  4,500
   
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  CC2
  ใหม่


   ราคากลางงานชลประทาน


   3

  16-18 กรกฎาคม 2557 

  50 

  4,500 
   
  โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ
  จ.พระนครศรีอยุธยา

   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  CC3
  ใหม่


   ราคากลางงานชลประทาน


   
  20-22 สิงหาคม 2557
   
  50
   
  4,500
   
  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล 
  จ.ขอนแก่น
   
  เปิดรับสมัครคลิก

  RP7


  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack) 
  วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี 
   
  7
   
  3

  26-28 พฤษภาคม 2557
   
  50
   
  7,500
  พร้อมโปรแกรม 
   
  โรงแรมปัญจดารา
  จ.นครราชสีมา
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  RP8

   
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบทาง (Road Pack)
  วิทยากร อ.บุญสม จินดาศรี

  8

   3
   
  28-30  กรกฎาคม 2557
   
  50
   
  7,500 
  พร้อมโปรแกรม 
   
  โรแรมประจักษ์ตราดีไซน์ 
  จ.อุดรธานี
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  RE4


   ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง 

  วิทยากร ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า 
  ช่างถึก โยธาไทย   3

  23-25 มิถุนายน 2557 
   
  100

  4,500 

   โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   เปิดรับสมัครคลิก
   
  RE5


   ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง 

  วิทยากร ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
   ช่างถึก โยธาไทย   

  6-8 สิงหาคม 2557
   
  100

   4,500

   โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา

   เปิดรับสมัคร คลิก
   
  TEC19  เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานอาคาร 

  วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
   
  19

   3

   14-16 พฤษภาคม 2557

  100 

  4,500 

  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล      
  จ.ขอนแก่น 

   เปิดรับสมัครคลิก
   
  TEC20  เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานอาคาร

  วิทยากร ผศ. เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
   
  20


  16-18 กรกฎาคม 2557 

  100 

  4,500 

   โรงแรมกิจตรงวิลล์  รีสอร์ท 
  จ.อุบลราชธานี


   เปิดรับสมัครคลิก
   
  LAW8   
  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร
  วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
  อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ
   กรมโยธาธิการและผังเมือง

   8

   3
   
  14-16 พฤษภาคม 2557

  100 

  4,500

   

  โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา 
   
  เปิดรับสมัครคลิก

  LAW9


   

   
  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร 
  วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
  อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
   
  9

   3

  18-20 มิถุนายน 2557 

  100 

  4,500 
   
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

   เปิดรับสมัครคลิก
   
  LAW10

  แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร วิทยากร อ.สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ อ.วิบูลย์ ลีพัฒนากิจ กรมโยธาธิการและผังเมือง

   

  10 
   
  3
   
  27-29 สิงหาคม  2557 
   
  100

  4,500 
   
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี


  เปิดรับสมัคร
  คลิก 
   
  STD 2  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย STAAD. Pro
   วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 
   
  2


   5
   
  19-23 พฤษภาคม 2557

   
  100

  5,500 

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  ST6


  การออกแบบโครงสร้าง อาคารเหล็กรูปพรรณ
   วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก   28 เม.ย.-2 พ.ค.57

   50

  5,500 

   โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

   เปิดรับสมัครคลิก
   
  ST7  การออกแบบโครงสร้าง อาคารเหล็กรูปพรรณ วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
   
  7


  30 มิ.ย.-4 ก.ค.57 

  50 

  5,500 

  โรงแรมทวินโลตัส
  จ.นครศรีธรรมราช 
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  ST8


   
  การออกแบบโครงสร้าง อาคารเหล็กรูปพรรณ วิทยากร ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


   
  4-8 สิงหาคม 2557
   
  50

  5,500 
   
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  NEO24


   
  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
  (โปรแกรม NEO ของ  ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
  )
   
  24


   1-5 กันยายน 2557 

  50 

   5,500

   โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  NEO25  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง(โปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)
   
  25


  2-6  มิถุนายน  2557 

  50 

  5,500 

  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท
  จ.อุบลราชธานี  

   เปิดรับสมัครคลิก

  MAP8

   

  การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014 
  วิทยากร อ.อุดมศักดิ์ หล่อล้ำเลิศ

   8

   5

  30 มิ.ย.-4 ก.ค.57 

   50

  5,500 

  โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี 

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  MAP9
  การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014 
  วิทยากร อ.อุดมศักดิ์ หล่อล้ำเลิศ  21-25 กรกฎาคม 2557 
   50 
  5,500
   
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  เปิดรับสมัครคลิก 
  CON42

   
  เพิ่่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ 
  (หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)

   
  อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย

  42 

   5

  19-23 พฤษภาคม 2557  

  200 

  6,500 

   โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  CON43


  เพิ่่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ
  (หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555)


   อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย

  43

  5

  21-25 กรกฎาคม 2557

  200

  6,500

  โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด 

  เปิดรับสมัคร คลิก

  CON44


  เพิ่่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ 
  (หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ปี 2555) 


  อ.รวีวัลย์ แสงจันทร์/อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง / อ.ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง/ อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาล/ ช่างถึก โยธาไทย

  44

  5

  22-26 กันยายน 2557

  200

  6,500

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   เปิดรับสมัครคลิก
   
  SK45


  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ
   ด้วย SketchUp 


  วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
   
  45

   5
   
  21-25 เมษายน 2557

   50

   5,500

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครู      
  จ.นครพนม

  เปิดรับสมัครคลิก 
   
  SK46  การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ 
  ด้วย SketchUp 


  วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
   
  46

   
  16-20 มิถุนายน 2557

   50

  5,500 

   โรงแรมทวินโลตัส      จ.นครศรีธรรมราช
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
     ACA3

   การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง) 
  วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ

   3
   5
   
  21-25 เมษายน 2557

   50

  5,500 
   
  โรงแรมคุ้มภูคำ
   จ.เชียงใหม่

   เปิดรับสมัคร คลิก
  ACA4


   การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (ระดับสูง)
   วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ
   4 5
  1-5 กันยายน 2557 
   
   
  50

  5,500
   

   โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   เปิดรับสมัครคลิก
   
  ACB48   
  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
  วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ
   
  48

   5
   
  28 เม.ย.-2 พ.ค.57

  50 

  5,500 

  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  เปิดรับสมัครคลิก
   
  ACB49
  การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) 
  วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ

   49

   5
   
  18-22 สิงหาคม 2557

  50 

  5,500 

  จ.มุกดาหาร  

  เปิดรับสมัครคลิก
   
  EXC15
  Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น (Excel ระดับกลาง)วิทยากร 
  ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า 
   
  15

   5

   2-6 มิถุนายน 2557

   50

  5,500 

  โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ    จ.พระนครศรีอยุธยา 
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  WW6


   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น

  (พัฒนาล่าสุด)
  สามารถจดเลขมาตรจาก แท็บเล็ต PC จอ 7 นิ้ว
  อาจารย์มงคล เดชสงคราม
  เทศบาลตำบลแม่ขรี จ.พัทลุง
  14-15 มิถุนายน 2557 

   50
   
  7,500


   โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก
   
  เปิดรับสมัครคลิก
   
  WW7


   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น

  (พัฒนาล่าสุด)
   สามารถจดเลขมาตรจาก แท็บเล็ต PC จอ 7 นิ้ว
  อาจารย์มงคล เดชสงคราม
   เทศบาลตำบลแม่ขรี จ.พัทลุง   2

   23-24 สิงหาคม 2557 

   50

   7,500

   โรงแรมบรรจงบุรี  
  จ.สุราษฎร์ธานี

   เปิดรับสมัคร
  คลิก  การชำระค่าลงทะเบียน
  โอน เงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส หาดใหญ่
  ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือ มทร.ล้านนากับ บจ.โยธาไทยฯ
  เลขบัญชี
  980-8-51675-0
  ลงชื่อรับข่าวสาร และความรู้จากโยธาไทยเทรนนิ่งได้ ที่นี่

   
  โยธาไทยเทรนนิ่งรับสมัครวิทยากร

  ประกาศ จากสถา
  บันฝึกอบรมโยธาไทย
  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/home/steel-design-2557

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/acb-57

  https://sites.google.com/site/yotathaitraining/excel  ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"
  ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


          
          สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

          เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

          การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

          สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

          สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

  สวัสดีครับ

  อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
  ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
  084 7508118
  yotathai@gmail.com

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


   


  STAAD.Pro รุ่นที่ 1
  วันที่ 31 มีนาคม -4  เมษายน  2557 
  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

  57-03-31-4 Staad Pro,1 จ.ขอนแก่น


  SketchUp ระดับสูง รุ่นที่ 8 
  วันที่ 24-28 มีีนาคม 2557 
  โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา 

  57-3-24-28 SKA8 นครราชสีมา


  Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 14 
  วันที่ 24-28 มีีนาคม 2557 
  โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

  57-03-24-28 Excel,14 อุดรธานี


  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 5
  วันที่ 19-21 มีนาคม 2557
  โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

  57-3-19-21 BE 5 อุดรธานี  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง รุ่นที่ 3
  วันที่ 12-14 มีนาคม 2557
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

  57-03-12-14 RE,3 พิษณุโลก  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 4
  วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557
  โรแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

  57-02-03-05 BE,4 จ.พิษณุโลก


  AutoCAD  รุ่นที่ 46 กระบี่
  วันที่ 27-31 มกราคม 2557 
  โรงแรมไทยโฮเต็ล จ.กระบี่

  57-1-27-31 ACB 46 กระบี่

   


  SKetchUp รุ่นที่ 42 นครปฐม 
  วันที่ 23-27 มกราคม 2557
  โรงแรมเวล จ.นครปฐม

  57-01-27-31 SK,42 นครปฐม


  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง รุ่นที่ 2 
  วันที่ 15-17 มกราคม 2557 
  โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

  57-01-15-17 RE,2 ขอนแก่น  Road Pack รุ่น 6
  วันที่  8-10 มกราคม 2557 
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

  57-1-8-10 RP 6 พิษณุโลก


  ประปา รุ่นที่ 4 
  วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียใหม่ 

  56-12-21-22,WW4 เชียงใหม่  AutoCAD รุ่นที่ 45
  วันที่ 16-20 ธันวาคม  2556
  โรงแรมคปัญจดารา จ.นครราชสีมา

  56-12-16-20 AutoCAD,45 นครราชสีมา  Quick Design รุ่นที่ 4
  วันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 
  โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

  56-12-2-4 QD4 อยุธยา


  วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 
  วันที่ 25-29 พฤศจิกายน  2556
  โรงแรมเวล จ.นครปฐม

  56-11-25-29 NEO 22 นครปฐม  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 39
  วันที่ 
  18-22 พฤศจิกายน 2556
  โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น

  56-11-18-22 con,39 ขอนแก่น


  Excel รุ่นที่ 13
  วันที่ 11-15  พฤศจิกายน  2556
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

  56-11-11-15 Excel,13 จ.เชียงใหม่  AutoCAD รุ่นที่ 42
  วันที่ 11-15  พฤศจิกายน  2556
  โรงแรมแกรนด์พาราไดส์ จ.หนองคาย

  56-11-11-15 AutoCAD,42 หนองคาย  Road Pack รุ่นที่ 5 
  วันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 56 
   โรงแรมกิจตรงวิลล์  รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

  56-10-11-31-1 RP5 อุบลราชธานี


  Google SketchUp รุ่นที่ 40
  วันที่ 23-27 กันยายน 2556 
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  รุ่นที่ 40 วันที่ 23-27 กันยายน 2556 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


  AutoCAD MAP  รุ่นที่ 6 
  วันที่  16-20 กันยายน  2556 
  โรงแรม P.M.Y. จ.ระยอง

  56-9-16-20 AutoCADMAP,6 จ.ระยอง  AutoCAD รุ่นที่ 41
  วันที่ 9-13 กันยายน  2556
  โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด

  56-9-9-13 ACB,41 ร้อยเอ็ด
   ภาพบรรยากาศการอบรม

  AutoCAD  สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน 
  วันที่ 24-28 มีีนาคม 2557 
  โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

  57-3-24-28 ACB,47 พิษณุโลก  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 41
  วันที่ 10-14 มีนาคม 2557
  โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

  57-3-10-14 CON41 อยุธยา  วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม  NEO  
  รุ่นที่ 23  วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท 
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  57-2-17-21 NEO23 หาดใหญ่  AutoCAD ระดับสูง รุ่นที่ 2 
   วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
  โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

  2014-02-17-21 ACA,2 ขอนแก่น  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 40
  วันที่ 20-24 มกราคม 2557
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

  57-01-20-24 CON,40 เชียงใหม่


  Steel Design รุ่นที่ 6
  โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  วันที่ 13-17 มกราคม 2557 

  57-01-13-17 ST 5 อยุธยา


  SketchUp รุ่นที่ 43 
  วันที่  6-10 มกราคม 2557 
  โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา

  57-1-6-10 SK,43 นครราชสีมา  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง รุ่นที่ 1 
  วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียใหม่ 

  56-12-18-20 RE1, เชียงใหม่


  กฎหมายควบคมอาคารรุ่นที่ 7
  วันที่ 11-13 กัมภาพันธ์ 2556 
  โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย 

  56-12-11-13 LAW 7 เชียงราย


  เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานอาคาร รุ่นที่ 17 
  วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

  56-12-11-13 TEC,17 อุบลราชธานี


  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 3 
  วันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  56-12-2-4 BE 6 หาดใหญ่


  AutoCAD รุ่นที่ 44
  วันที่ 25-29 พฤศจิกายน  2556
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

  56-11-25-29 AutoCAD,44 เชียงใหม่

  AutoCAD รุ่นที่ 43
  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน  2556
  โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

  56-11-4-8 AutoCAD,43 จ.สุพรรณบุรี


  Google SketchUp รุ่นที่ 41
  วันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย. 56 
  โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี

  56-10-28-1 SK,41 จ.อุดรธานี  Steel Design รุ่นที่ 4 
  วันที่ 23-27 กันยายน 2556 
  โรงแรมกิจตรงวิลล์  รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

  56-9-23-27 ST4 อุบลราชธานี  AutoCAD Civil  รุ่นที่ 3
  วันที่ 23-27 กันยายน 2556 
  โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

  56-9-23-27 AutoCADCivil,3 จ.เชียงใหม่
  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 38
  วันที่ 
  9-13 กันยายน  2556
  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  56-9-9-13 con,38 จ.สงขลา


  ประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 1 
  วันที่ 28-30 สิงหาคม   2556 
  โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น

  56-8-28-30 BE1 ขอนแก่น  เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 37
  วันที่ 
  19-23 สิงหาคม 2556
  โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี

  56-8-19-23 con,37 จ.อุบลราชธานี


  Road Pack  รุ่นที่ 2
  วันที่ 14-16 สิงหาคม   2556 
  โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น

  56-8-14-16 Road Pack,2 ขอนแก่น