โครงการอบรมงบประมาณปี  2558 

รหัส โครงการ 
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด)
รุ่น
 จำนวนวัน
 ช่วงเวลาจำนวนที่รับ ค่าลงทะเบียน
อปท.
ชำระปกติ
ค่าลงทะเบียน อปท.
ชำระล่วงหน้า  7 วัน
ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน ชำระปกติ ค่าลงทะเบียนส่วนราชการ/เอกชน
ชำระล่วงหน้า
7 วัน  
สถานที่จัดอบรม / จังหวัด 
 สถานะการรับสมัคร
 

CONK6

 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
 และการใช้ค่า K 
3
 
 3 - 5 มิถุนายน 2558 
 
100
 
3,300

2,800 

4,500 
 
4,000

โรงแรมวรบุรี
อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา  
เปิดรับสมัครคลิก

 
 

CONK7

 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
 และการใช้ค่า K
 
17 - 19  มิถุนายน  2558
 
100
 
3,300

 2,800
 
4,500
 
4,000
 
 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 
 
เปิดรับสมัครคลิก
 
ACB54


 
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD 
วิทยากร
อ.สุริยา แสนเจริญ


54 
 
5
 
15-19 มิถุนายน 2558
 
50

4,500 

4,000 

5,000 

4,500 

โรงแรมวรบุรี
 อโยธยาฯ 
จ.พระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครคลิก 

 
SKA 9

การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ
ระดับ Advance

วิทยากร
อ.บรรยวัสถ์ รุ่งมี

 
9


25-29 พฤษภาคม 2558

50 

4,500

4,000 

5,000 

4,500 

โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
เปิดรับสมัครคลิก

 R
E7

การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง

  10-12 มิถุนายน 2558 
 
50

4,500 
 
4,000
 
3,300
 
2,800

โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เปิดรับสมัครคลิก 
 
CC4


 
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

 
4
 
3
 
27-29 พฤษภาคม 

50 
 
4,500
 
4,000
 
3,300

2,800 
 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
 
เปิดรับสมัครคลิก


 

NEO27การออกแบบอาคาร คสล.ด้วยNEO RC
วิทยากร
ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก 

27 
 
5

29 มิ.ย.
3 ก.ค.58  
 
50

4,500 

5,000 

5,000 

5,500 

โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


เปิดรับสมัครคลิก

หมายเหตุการเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติสนใจสั่งซื้อของที่ระลึกและอื่นๆจากโยธาไทยได้ที่นี่ 

รายการ 

 ราคา ลงชื่อสั่ง ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

 โปรแกรม Road Pack 2.00 Pro ราคา 3,500 บาท/ชุด รวมวีดีโอสอนการใช้งานทุกขั้นตอน (แผ่น DVD) คลิก  คลิก
หนังสือราคากลาง  
4 เล่ม ต่อ  1 ชุด 

900 บาทต่อชุด 
ของหมดคะ

 ของหมดคะ
 เสื้อหม้อฮ่อมโยธาไทย

จำนวน 1-5 ตัว ราคาตัวละ 220 บาท
จำนวน ุ6-10 ตัว ราคาตัวละ 210 บาท
จำนวน 11-19 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 200 บาท
จำนวน 20 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ  190 บาท 

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

 คลิก

 คลิก
หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"
 
หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"
รวบรวมข้อมูล รายชื่อผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย ใช้งานสะดวก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
ความหนา 550 หน้า  ราคา 300 บาท
 
คลิก

 
คลิก


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdXREM5ZTd2VzMybF9QdXJxR204QWc6MA
ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"


ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


        
        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

        เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

        การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

        สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
084 7508118
yotathai@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


 

Multiframe รุ่นที่ 11 
วันที่ 22-26 กันยายน 2557
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

57-09-22-26 MTF 11 อุบลฯแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 12
วันที่ 17-19  กันยายน  2557 
โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-09-17-19 LAW,12 ขอนแก่น


Road Pack รุ่นที่ 10
วันที่ 10-12 กันยายน 2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-09-10-12 RP 10 อุบลฯ


AutoCAD (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 
วันที่ 1-5 กันยายน 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-01-05 ACA,4 หาดใหญ่


ราคากลางงานชลประทาน รุ่นที่ 3 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-08-20-22 CC 3 ขอนแก่น


AutoCAD รุ่นที่ 49 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร 

57-08-18-22 ACB 49 มุกดาหาร


ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง
วันที่  6-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมวรบุร อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-08-6-8 RE,5 จ.พระนครศีอยุธยา


เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-7-28-30 EQ1 CM


Road Pack รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-28-30 RP 8 อุดรธานี


พัสดุและราคากลางรุ่นที 43 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โรงแรมเพชรรัคน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด 

57-07-21-25 CON 43 ร้อยเอ็ด
 ภาพบรรยากาศการอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 44
วันที่ 22-26 กันยายน  2557
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-22-26 CON,44 หาดใหญ่


โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
วันที 8-12 กันยายน 2557 
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

57-09-8-12 ACB,51 จ.เพชรบูรณ์NEO  รุ่นที่ 24 
วันที่ 1-5  กันยายน 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

57-09-01-05 NEO 24 อุดรธานีแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 10
วันที่ 27-29  สิงหาคม  2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-08-27-29 LAW,10 จ.อุบลราชธานีSTAAD. Pro รุ่นที่ 3 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-08-18-22 StaadPro,3 จ.เชียงใหม่


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 11
วันที่ 13-15 สิงหาคม  2557 
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

57-08-13-15 LAW,11 จ.นครศรีธรรมราชSteel Design  รุ่นที่ 8
วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

57-08-4-8 ST 8 พิษณุโลกSketchUp  รุ่นที่ 47 จ.ขอนแก่น 
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-07-28-01 SK,47 ขอนแก่นAutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-07-21-25 AutoCADMAP,9 หาดใหญ่AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 30 มิถุนายน -4  กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-30-4 AutoCADMAP,8 จ.อุดรธานี