https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG40Yko2RHZRTjBUZTFpVGhkd01CV0E6MA

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEt0YTdlQkNlUzZKMU5fRFJYUXBSaGc6MA

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGo2VXBwZ3MwSS1UMkQ5b0R6VEZ0bHc6MA


สนใจสั่งซื้อของที่ระลึกและอื่นๆจากโยธาไทยได้ที่นี่ 

รายการ 

 ราคา ลงชื่อสั่ง ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

 โปรแกรม Road Pack 2.00 Pro ราคา 3,500 บาท/ชุด รวมวีดีโอสอนการใช้งานทุกขั้นตอน (แผ่น DVD) คลิก  คลิก
หนังสือราคากลาง  
4 เล่ม ต่อ  1 ชุด 

900 บาทต่อชุด รวมค่าส่ง
คลิก

 คลิก
 เสื้อหม้อฮ่อมโยธาไทย

จำนวน 1-5 ตัว ราคาตัวละ 220 บาท
จำนวน ุ6-10 ตัว ราคาตัวละ 210 บาท
จำนวน 11-19 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 200 บาท
จำนวน 20 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ  190 บาท 

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

 คลิก

 คลิก
 ปากกาโยธาไทย 

จำนวน 1-5 โหล ราคา โหลละ 90 บาท
จำนวน 6-10 โหล ราคาโหลละ  80 บาท
จำนวน 11 โหลขึ้นไป  ราคาโหลละ  70 บาท 

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

 คลิก

 คลิก
 สมุดโยธาไทย 

จำนวน 1-5 โหล ราคา โหลละ 150 บาท
จำนวน 6-10 โหล ราคา โหลละ 140 บาท
จำนวน 11 โหลขึ้นไป ราคา โหลละ 130 บาท

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)


 คลิก
 
คลิก
 กระเป๋าโยธาไทย 
จำนวน 1-5 ใบ ราคาใบละ 90 บาท
จำนวน 6-10 ใบ ราคา ใบละ 85 บาท
จำนวน 11 ใบขึ้นไป ราคา ใบละ 80 บาท

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)


 คลิก
 
คลิก
สติกเกอร์โยธาไทย  
ขนาดเท่ากระดาษ  A4

จำนวน 1-10 แผ่น ราคาแผ่นละ 40 บาท
จำนวน 11-20 แผ่น ราคา แผ่นละ 35 บาท
จำนวน 21-30 แผ่น ราคา แผ่นละ 30 บาท
จำนวน 31 แผ่น ขึ้นไป ราคา แผ่นละ 25 บาท
(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)

 
คลิก

 คลิก
ประกันภัยรถยนต์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดคะ ที่
เปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788
 
คลิก
 
คลิก
รับต่อภาษีรถยนต์ส่วนบุคคล 

สอบถามรายละเอียดคะ ที่
เปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788

 คลิก
  คลิก
หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"
 
หนังสือ "ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2557/2558"
รวบรวมข้อมูล รายชื่อผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย ใช้งานสะดวก พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
ความหนา 550 หน้า  ราคา 300 บาท
 
คลิก

 
คลิก

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVfaTA3QUJtSDF6b0I3SEk2UWVVNnc6MA

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdXREM5ZTd2VzMybF9QdXJxR204QWc6MA

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdzcXJRRmVwTmxkRk9oQVprWkM5SUE6MAประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"


ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธามิกซ์


        
        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

        เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

        การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

        สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
084 7508118
yotathai@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมโดยเอกชน


 
Multiframe รุ่นที่ 11 
วันที่ 22-26 กันยายน 2557
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

57-09-22-26 MTF 11 อุบลฯแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 12
วันที่ 17-19  กันยายน  2557 
โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-09-17-19 LAW,12 ขอนแก่น


Road Pack รุ่นที่ 10
วันที่ 10-12 กันยายน 2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-09-10-12 RP 10 อุบลฯ


AutoCAD (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 
วันที่ 1-5 กันยายน 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-01-05 ACA,4 หาดใหญ่


ราคากลางงานชลประทาน รุ่นที่ 3 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-08-20-22 CC 3 ขอนแก่น


AutoCAD รุ่นที่ 49 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร 

57-08-18-22 ACB 49 มุกดาหาร


ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง
วันที่  6-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมวรบุร อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-08-6-8 RE,5 จ.พระนครศีอยุธยา


เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-7-28-30 EQ1 CM


Road Pack รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 28-30  กรกฎาคม  2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-28-30 RP 8 อุดรธานี


พัสดุและราคากลางรุ่นที 43 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
โรงแรมเพชรรัคน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด 

57-07-21-25 CON 43 ร้อยเอ็ด


งานระดับและการสำรวจเบื้องต้น รุ่นที่ 1 
วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

57-07-7-9 SV,1 หัวหิน


SkectchUp  รุ่นที่ 46  
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

57-6-16-20 SK46 นครศรีธรรมราช


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 8
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

57-06-18-20 LAW จ.พิษณุโลก


การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของ อปท. รุ่นที่ 6
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก

57-06-14-15 WW,6 จ.พิษณุโลกการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม NEO ของ ผศ.เสริมพันธ์ เอ่ี่ยมจะบก  รุ่นที่ 25 
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี 

57-6-2-6 NEO,25 อุบลราชธานีExcel  สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 17 
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 
โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-06-02-06 Excel,15 จ.พระนครศรีอยุธยาเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 42
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

57-5-19-23 CON 42 อุดรธานีพรบ.ควบคุมอาคาร รุ่นที่ 8
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยูธยา 

57-05-14-16 Law,8 จ.พระนครศรีอยุธยา


 ภาพบรรยากาศการอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 44
วันที่ 22-26 กันยายน  2557
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-09-22-26 CON,44 หาดใหญ่


โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)
วันที 8-12 กันยายน 2557 
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

57-09-8-12 ACB,51 จ.เพชรบูรณ์NEO  รุ่นที่ 24 
วันที่ 1-5  กันยายน 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

57-09-01-05 NEO 24 อุดรธานีแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 10
วันที่ 27-29  สิงหาคม  2557 
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

57-08-27-29 LAW,10 จ.อุบลราชธานีSTAAD. Pro รุ่นที่ 3 
วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

57-08-18-22 StaadPro,3 จ.เชียงใหม่


แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร  รุ่นที่ 11
วันที่ 13-15 สิงหาคม  2557 
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

57-08-13-15 LAW,11 จ.นครศรีธรรมราชSteel Design  รุ่นที่ 8
วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

57-08-4-8 ST 8 พิษณุโลกSketchUp  รุ่นที่ 47 จ.ขอนแก่น 
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

57-07-28-01 SK,47 ขอนแก่นAutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-07-21-25 AutoCADMAP,9 หาดใหญ่AutoCAD MAP  รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
วันที่ 30 มิถุนายน -4  กรกฎาคม 2557 
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ จ.อุดรธานี 

57-07-30-4 AutoCADMAP,8 จ.อุดรธานี


ประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง  รุ่นที่ 4 
วันที่ 23-25 มิถุนายน  2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-06-23-25 RE,4 หาดใหญ่ประมาณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  รุ่นที่ 1
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

57-6-9-11 CC1 HDYRoad Pack รุ่น 7
วันที่  26-28 พฤษภาคม 2557 
โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา

57-5-26-28 RP,7 นครราชสีมาSTAAD.Pro รุ่นที่ 2
วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

57-05-19-23 Staad Pro,2 หาดใหญ่เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  รุ่นที่ 19 
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557
โรงแรมประตูน้ำโฮเตล จ.ขอนแก่น 

57-5-14-16 TEC,19 ขอนแก่นAdvance AutoCAD รุ่นที 3 
วันที่ 21-25 เมษายน 2557 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

2014-04-21-25 ACA,3 เชียงใหม่


AutoCAD  สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน 
วันที่ 24-28 มีีนาคม 2557 
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

57-3-24-28 ACB,47 พิษณุโลกเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ รุ่นที่ 41
วันที่ 10-14 มีนาคม 2557
โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 

57-3-10-14 CON41 อยุธยา