เพิ่มโยธาไทยเทรนนิ่งเป็นเพื่อนใน Line


http://www.yotathai-training.com/tec-2557

http://www.yotathai-training.com/home/sketchup-57

http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555

http://www.yotathai-training.com/home/lawp

http://www.yotathai-training.com/acb-57


โครงการอบรมของ Yotathai Training  

วันที่ โครงการอบรม จังหวัดที่อบรม ค่าลงทะเบียน  สมัคร
 กุมภาพันธ์ 2559    
 15-19 ก.พ. 59


 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

 เชียงใหม่ 4,500 - 5,500 สมัครคลิก
 18-19 ก.พ.59


 แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร นครนายก 2,200 - 3,000 สมัครคลิก
20-21 ก.พ. -27-28 ก.พ.59


 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติกรุงเทพมหานคร

 6,000-6,500  สมัครคลิก
 24-26 ก.พ.59


 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K เชียงราย 2,800 - 4,500 สมัครคลิก
 29 ก.พ.-4 มี.ค.59


 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD กำแพงเพชร 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 มีนาคม 2559

   
 7-11 มี.ค.59


 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ

 ตรัง 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 14-18 มี.ค.59


 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD

 ชลบุรี 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 14-18 มี.ค.59


 Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น

 เชียงราย 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 23-25 มี.ค.59


 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K

 สุราษฎร์ธานี 2,800 - 4,500 สมัครคลิก
 28 มี.ค.-1 เม.ย.59


 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

 ชะอำ 4,800 - 5,500 สมัครคลิก
 30 มี.ค. -1 เม.ย.59


 การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง นครศรีธรรมราช
 2,800 - 4,500
 สมัครคลิก
 เมษายน 2559    

 20-22 เม.ย.59


 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K

 ชะอำ 3,000 - 4,500 สมัครคลิก
 20-22 เม.ย.59


 เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหาย จากแผ่นดินไหว
 ชลบุรี 3,300 - 4,300 สมัครคลิก
 25-29 เม.ย.59


 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ

 พระนครศรีอยุธยา 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 28-29 เม.ย.59


 แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร

 พิษณุโลก 2,200 - 3,000 สมัครคลิก
 พฤษภาคม 2559

   
 11-13 พ.ค.59


 ราคากลางงานชลประทาน อุบลราชธานี 2,800 - 4,500 สมัครคลิก
 23-27 พ.ค.59


 การออกแบบอาคาร คสล.ด้วย NEO RC ​

 ภูเก็ต 4,500 - 5,500 สมัครคลิก
 25-27 พ.ค.59


 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K
 ชลบุรี 2,800 - 4,500 สมัครคลิก
 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59


 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับ Advance

 อุบลราชธานี 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59


 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2017

 ขอนแก่น 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 มิถุนายน 2559   
 6-10 มิ.ย.59


 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD.Pro เชียงใหม่ 4,500 - 5,500 สมัครคลิก
 9-10 มิ.ย.59


 แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร หาดใหญ่ 2,200 - 3,000 สมัครคลิก
 13-17 มิ.ย.59


 Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น ขอนแก่น 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 3-17 มิ.ย.59


 SketchUp สำหรับการประมาณราคา นครศรีธรรมราช 4,000 - 5,000  สมัครคลิก
 20-24 มิ.ย.59


 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD นครราชสีมา 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 22-24 มิ.ย.59


 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K นครพนม 2,800 - 4,500 สมัครคลิก
 27 มิ.ย.-1 ก.ค.59


 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ เชียงใหม่ 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 27 มิ.ย.-1 ก.ค.59


 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พิษณุโลก 4,500 - 5,500 สมัครคลิก
กรกฎาคม 2559

    
 4-8 ก.ค.59 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD


 นครพนม 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 4-8 ก.ค.59 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2017 นครราชสีมา 4,000 - 5,000 สมัครคลิก


 7-8 ก.ค.59 แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร


 เชียงราย 2,200 - 3,000 สมัครคลิก

11-15 ก.ค.59 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับ Advance พระนครศรีอยุธยา 4,000 - 5,000 สมัครคลิก


 11-15 ก.ค.59


 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม STAAD.Pro อุดรธานี 4,500 - 5,500 สมัครคลิก

 25-29 ก.ค.59 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD ขอนแก่น 4,000 - 5,000 สมัครคลิก


 27-29 ก.ค.59 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K พิษณุโลก

 2,800 - 4,500 สมัครคลิก


 สิงหาคม 2559

    
1-5 ส.ค.59


 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD น่าน 4,000 - 5,000 สมัครคลิก
 1-5 ส.ค.59 SketchUp สำหรับการประมาณราคา


 อุบลราชธานี 4,000 - 5,000 สมัครคลิก

 8-10 ส.ค.59


เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหาย จากแผ่นดินไหว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา3,300 - 4,300 สมัครคลิก

 15-19 ส.ค.59 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ชลบุรี 4,000 - 5,000 สมัครคลิก


 22-26 ส.ค.59 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2017 เชียงใหม่ 4,000 - 5,000 สมัครคลิก


 24-26 ส.ค.59

 การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง นครราชสีมา 2,800 - 4,500 สมัครคลิก


  กันยายน 2559

    
 1-2 ก.ย.59

 แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร

 อุบลราชธานี 2,200 - 3,000 สมัครคลิก
 5-9 ก.ย.59 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับ Advanceพิษณุโลก  4,000 - 5,000 สมัครคลิก


 12-16 ก.ย.59 Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น สุราษฎร์ธานี


 4,000 - 5,000 สมัครคลิก

 14-16 ก.ย.59 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ร้อยเอ็ด 2,800 - 4,500 สมัครคลิก


 19-23 ก.ย.59 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD เลย 4,000 - 5,000 สมัครคลิก


19-23 ก.ย.59 การออกแบบอาคาร คสล.ด้วย NEO RC ​ นครราชสีมา 4,500 - 5,500 สมัครคลิก
หมายเหตุ 
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"

        
        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

        เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

        การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

        สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
084 7508118
yotathai@gmail.com


หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า รุ่นที่ 12
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558  
 โรงแรมรายาแกรนด์ จ.นครราชสีมา   

58-12-23-25 CONK13 นครราชสีมา


  AutoCAD MAP 3D 2017 รุ่นที่ 11
วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558
โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

58-11-16-20 MAP11PL


การใช้งานโปรแกรมSketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ รุ่นที่ 50 
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 
 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

58-5-19-22 SK50 อุบลราชธานี

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า รุ่นที่ 4
วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558
 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์  จ.พิษณุโลก

2015-5-6-8 CONK4 พิษณุโลก ภาพบรรยากาศการอบรม
การใช้งานโปรแกรมSketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ รุ่นที่ 52 
วันที่ 18-22 มกราคม 2559 
โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   

59-1-18-22 SK52 พิษณุโลก

ราคากลางงานก่อสร้างทาง รุ่นที่ 9 
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 
โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

58-12-16-18 RE9PL


SketchUp สำหรับการประมาณราคา รุ่นที่ 3
วันที่ 12-16 ตุลาคม 2558
  โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

58-10-12-16 SKE3 UD


การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับ Advance  รุ่นที่ 10
วันที่ 21-25 กันยายน 2558
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

58-9-21-25SKA10UD

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า รุ่นที่ 10
วันที่ 9-11 กันยายน 2558 
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จ.อุดรธานี

58-9-9-11 CONK10 UD