https://sites.google.com/site/yotathaitraining/advance-google-sketchup-2555?pli=1


http://www.yotathai-training.com/rakaklang

โครงการอบรมของ Yotathai Training  

วันที่  โครงการอบรม  จังหวัดที่อบรม  ค่าลงทะเบียน   สมัคร
 พฤษภาคม 2559

     
 23-27 พ.ค.59


 การออกแบบอาคาร คสล.ด้วย NEO RC ​

 ภูเก็ต  4,500 - 5,500  กำลังอบรม
 25-27 พ.ค.59


 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K
 ชลบุรี  2,800 - 4,500  กำลังอบรม
 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59


 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ ระดับ Advance

 อุบลราชธานี  4,000 - 5,000  สมัครคลิก
 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59


 การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2016
 ขอนแก่น  4,000 - 5,000  สมัครคลิก
 มิถุนายน 2559      
 9-10 มิ.ย.59 

 แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2,200 - 3,000 สมัครคลิก
 20-24 มิ.ย.59


 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD  นครราชสีมา  4,000 - 5,000  สมัครคลิก
 22-24 มิ.ย.59


 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K  นครพนม  2,800 - 4,500  สมัครคลิก
 27 มิ.ย.-1 ก.ค.59


 การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ  เชียงใหม่  4,000 - 5,000  สมัครคลิก

หมายเหตุ 
>>การเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงานราชการ
>>ส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 
>>อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบอบรมท้องถิ่น 600 บาทต่อวัน ส่วนต่าง ต้องจ่ายเอง 
>>ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้ตามปกติประมวลภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม ขอเชิญ "คลิ๊กชมคะ"

        
        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ต่อยอดมาจากการจัดทำเว็บโยธาไทย www.yotathai.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการทำงานของเพื่อนช่างและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2546 จุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันฝึกอบรม คือการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเพื่อนช่างทั่วไทย ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แม้จะเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป้าหมายของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ก็เพื่อการมีส่วนในการสร้างสรรค์และการพัฒนาชาติไทย

        เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การจัดอบรมโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน คุ้มค่า สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและที่สำคัญเราตระหนักว่า เงินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรภาครัฐ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน การจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงเน้นการฝึกอบรมที่เข้มข้น ไม่ปราถนาจะให้ผู้ใด ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมแล้วไม่เข้าอบรมจริง

        การเลือกสถานที่จัดอบรม สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มุ่งเน้นการจัดในสถานประกอบการของภาครัฐหรือองค์กรของชุมชนเป็นอันดับแรก เช่น การเลือกจัดอบรมในโรงแรมของมหาวิทยาลัย  หรือโรงแรมของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เงินภาษีของประชาชน ได้หมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์สำหรับราชการและองค์กรชุมชน มากที่สุด

        สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านที่เลือกเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย หากพี่น้องท่านใด มีคำแนะนำใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ขอใด้โปรดสละเวลาของท่าน ส่งคำแนะนำมายังเรา

        สำหรับพี่น้อง หรือ ผู้ทรงความรู้ท่านใด ปราถนาจะเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ของท่าน ต่อพี่ๆ น้องๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา ขอได้โปรดติดต่อสมัครเข้าเป็นวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

อภิสิทธิ์  มากสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
084 7508118
yotathai@gmail.com

เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 24
วันที่ 28 มี.ค.-1 เม.ย.59 
เมธาวลัย ชะอำ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

59-3-28-1 TEC24 ชะอำ เพชรบุรี

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 15 
วันที่ 23-25 มีนาคม 2559 
โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 

59-3-23-25 CON K 15 สุราษฎร์


เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร รุ่นที่ 23
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

59-2-15-19 TEC23 เชียงใหม่การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD รุ่นที่ 57 
วันที่ 18-22 มกราคม 2559 
โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

59-1-18-22 Auto CAD 57 เชียงใหม่


 ภาพบรรยากาศการอบรม
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD รุ่นที่ 59 
วันที่ 14-18 มีนาคม 2559 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

59-3-14-18 Auto CAD ชลบุรี


SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ รุ่นที่ 53
วันที่ 8-12  กุมภาพันธ์ 2559 
โรงแรมพลอยุ พาเลซ จ.มุกดาหาร


59-2-8-12 SK53 มุกดาหาร


59-1-25-29 NEO29 CR

NEO รุ่นที่ 29 
วันที่ 25-29 มกราคม 2559 
โรงแรมลักษวรรณ รีสรอ์ท จ.เชียงราย

59-1-25-29 NEO29 CRการใช้งานโปรแกรมSketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ รุ่นที่ 52
วันที่ 18-22 มกราคม 2559 
โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   

59-1-18-22 SK52 พิษณุโลก