ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

วันที่
โครงการอบรม
จังหวัด
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
Download เอกสาร
15-16 ธ.ค.59
อุบลราชธานี
2,200-3,000
19-23 ธ.ค.59
เชียงราย
4,000-5,000
19-23 ธ.ค.59
อุดรธานี
4,000-5,000
26-28 ธ.ค.59
ภูเก็ต
2,800 - 4,500
9-13 ม.ค.60
ชุมพร
4,000-5,000
16-20 ม.ค.60
ขอนแก่น
4,500-5,500
DL
18-20 ม.ค. 60
สงขลา
3,000-4,500
25-27 ม.ค.60
นครราชสีมา
2,800 - 4,500