วันที่
โครงการอบรม
จังหวัด
ค่าลงทะเบียน
สมัคร
เอกสาร
25-27 ส.ค.60
เชียงใหม่
3,500 - 3,900
​30ส.ค.60
​-1 ก.ย.60
พระนครศรีอยุธยา
2,800 - 4,500
4-6 ก.ย.60
​ขอนแก่น
3,500 - 3,900
4-6 ก.ย.60
​ร้อยเอ็ด
3,500 - 3,900
8-10 ก.ย.60
ตรัง
3,500 - 3,900
13-15 ก.ย.60
นครสวรรค์
3,500 - 3,900
DL ​​
16-17 ก.ย.60
เชียงใหม่
2,800 - 4,500
DL
20-22 ก.ย.60
นครพนม
3,500 - 3,900​​
2-4 ต.ค.60
พิษณุโลก​
2,800 - 4,500